048 753 19 66
Одеса, вул. Варненська 3б
Записатися
  • Громадський Центр Правосуддя
  • Коментарів немає

Право на трудову пенсію мають особи, які здійснюють догляд:

гідно із вимогами п. «ж» ч. 1 ст. 3 Закону України «Про пенсійне забезпечення», право на трудову пенсію мають особи, які здійснюють догляд:
за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років,
за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.

Відповідно до п. «є» ч. 3 ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення», до стажу роботи зараховується час догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який потребує постійного стороннього догляду.

❗️Порядок встановлення часу догляду за інвалідом І групи, дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду встановлений п. 10 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженогопостановою КМУ № 637 від 12.08.1993 року, а саме зазначений час догляду встановлюється на підставі:
акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду;
документів, що засвідчують перебування на інвалідності (для інвалідів І групи і дітей-інвалідів) і вік (для престарілих і дітей-інвалідів).

❗️Акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду складається органами Пенсійного фонду на підставі відомостей, одержаних від органів управління житловим фондом, сільських, селищних рад народних депутатів, опитування осіб, за якими здійснюється догляд, та їхніх сусідів, інших даних.

❗️Документами, які підтверджують перебування на інвалідності, можуть бути виписка із акта огляду медико-соціальної експертної комісії, медичні висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення одержувача допомоги або довідка органів праці та соціального захисту населення або Пенсійного фонду та інші документи.

❗️ Документами, які підтверджують вік, можуть бути свідоцтво про народження або паспорт чи довідка житлово-експлуатаційних або інших організацій за місцем проживання (реєстрації) та інші.

Ми використовуємо cookie для забезпечення належної роботи сайту.